Przystąp do PNCC

Przystąp do PNCC

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z CZŁONKOSTWA?

Współtworzenie platformy kontaktów biznesowych – możliwość zyskania nowych oraz pielęgnowania dotychczasowych – jest możliwe dzięki spotkaniom, konferencjom czy seminariom angażującym podmioty gospodarcze również spoza Izby.

Członkostwo w Izbie pozwala na udział w spotkaniach networkingowych i szkoleniach, ułatwia kontakt z wykwalifikowanymi tłumaczami i specjalistami ds. kwestii finansowych i prawnych. Promujemy polskie miasta i przedsiębiorców w Norwegii, szukamy norweskich inwestorów i partnerów biznesowych. Współpracujemy z norweskimi izbami gospodarczymi i Ambasadą RP w Norwegii. Stawiamy na norweskich konsumentów, turystów, pacjentów, starając się, by skojarzenia naszych sąsiadów z Północy wykraczały poza truizmy i dotyczyły prężnie rozwijającego się sektora usług oraz gospodarki. Dołączając do grona Członków Izby, stajesz się częścią grupy wspierającej polski biznes na gruncie norweskim.

Firmy zrzeszone w Izbie mają możliwość zamówienia usługi dodatkowej – tzw. researchu rynkowego.
Jego celem jest stworzenie informacji gospodarczej dotyczącej firm działających w określonej branży na terenie Norwegii, z podziałem na regiony. W wyniku badania powstaje nie tylko szczegółowa charakterystyka wybranej gałęzi, ale także lista przedsiębiorstw wzbogacona o bezpośrednie kontakty do ich przedstawicieli. Dodatkowo pracownicy Izby na życzenie członków mogą skontaktować się z wybranymi firmami. Dokonujemy również analizy ofert firm członkowskich pod względem ich atrakcyjności oraz pomagamy w stworzeniu strategii wejścia na rynek norweski.
Koszt usługi jest ustalany indywidualnie i uzależniony od zakresu informacji, jakie ma zawierać research.

Aby do nas dołączyć należy :

  1. zapoznać się ze Statutem Izby
  2. wypełnić Deklarację Członkowską
  3. opłacić roczną składkę członkowską w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
  • Mikro przedsiębiorstwa (1-5 zatrudnionych): 1080PLN/ rocznie
  • Małe przedsiębiorstwa (6-10 zatrudnionych): 1500PLN/ rocznie
  • Średnie przedsiębiorstwa (11-50 zatrudnionych): 2520PLN/ rocznie
  • Duże przedsiębiorstwa (powyżej 50 zatrudnionych): 5040PLN/ rocznie

Składki członkowskie pobierane są corocznie w styczniu. W przypadku przystąpienia do Izby w trakcie trwania roku zostanie naliczona odpowiednia część składki na bieżący rok oraz składka na rok kolejny. Dla podmiotów przystępujących do składki zostanie doliczona jednorazowa opłata wpisowa (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa): 200PLN.

Firma zrzeszona w Polsko-Norweskiej Izbie Gospodarczej jest postrzegana przez zagranicznych partnerów po pierwsze, jako bardziej wiarygodna, a po drugie – jako zainteresowana kierunkiem „Skandynawia”. Członkostwo w Izbie to dla przedsiębiorstwa kwestia prestiżu, a dzięki sieci powiązań – także otwarcie na szersze rzesze konsumentów.

Pobierz formularz, wypełnij i wyślij na adres: office@p-ncc.org Dziękujemy, skontaktujemy się z Tobą.

Open your business way to Norway

Nasi partnerzy