O nas

O nas

Polsko-Norweska Izba Gospodarcza to niezależna organizacja samorządu gospodarczego o charakterze non-profit powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, a także stymulowania współpracy handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii.
Celem Izby jest utworzenie sieci  powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami, a także administracją państwową w Polsce i w Norwegii, która stanowić będzie przestrzeń wymiany informacji oraz ofert handlowych.

Przedmiotem działania Izby Gospodarczej jest organizacja konferencji, seminariów i innych spotkań biznesowych, których celem będzie umożliwienie zrzeszonym w Izbie podmiotom rozszerzenie i umocnienie własnej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Norwegii i w Polsce.
Jednym z priorytetów jest promowanie polskich przedsiębiorców w Norwegii, a także stworzenie dostępu do narzędzi umożliwiających wymianę ich doświadczeń na rynku norweskim.

Izba powstała jako odpowiedź na potrzebę funkcjonowania podmiotu o tej formule pomiędzy Polską a Norwegią. Dlatego jako fundament naszej działalności przyjęliśmy zaspokajanie potrzeb i oczekiwań firm, które swoją działalność realizują na terenie Norwegii. W tym celu pragniemy stworzyć platformę wymiany doświadczeń, a poprzez budowanie kontaktów biznesowych umożliwić kreowanie nowych zdarzeń gospodarczych. Nasze działania mają na celu ułatwienie polskim przedsiębiorstwom wejście na rynek norweski, ale również poprzez zapewnienie odpowiednich partnerstw umożliwienie łatwiejszej współpracy firmom norweskim w Polsce. Chcemy być dla naszych członków partnerem na każdym etapie rozwoju ich przedsiębiorstwa.

Jesteśmy otwarci na każdą firmę działającą na terenie obydwu krajów. Mogą to więc być osoby fizyczne, prawne oraz nieposiadające osobowości prawnej podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wyznacznikiem członkostwa jest fakt prowadzenia działalności oraz chęć rozszerzenia jej na rynku norweskim, bądź o współpracę z firmami norweskimi.

Zarząd oraz przedstawiciele

Marcin Bortkun

Prezes Zarządu

Marcin Bortkun

Prezes Zarządu

marcin.bortkun@p-ncc.org

 

Dorota Morka

Wiceprezes Zarządu

Dorota Morka

Wiceprezes Zarządu

d.morka@p-ncc.org

 

Marta Fortecka

Dyrektor

Marta Fortecka

Dyrektor

marta.fortecka@p-ncc.org

+48 733 114 414

 

Jagienka Gajewska

Koordynator Projektów

Jagienka Gajewska

Koordynator Projektów

office@p-ncc.org

+48 533 334 474

 

Open your business way to Norway

Zapoznaj się

Nasi partnerzy