Dołącz do PNCC

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z CZŁONKOSTWA?

Współtworzenie platformy kontaktów biznesowych – możliwość zyskania nowych oraz pielęgnowania dotychczasowych – jest możliwe dzięki spotkaniom, konferencjom czy seminariom angażującym podmioty gospodarcze również spoza Izby.

Członkostwo w Izbie pozwala na udział w spotkaniach networkingowych i szkoleniach, ułatwia kontakt z wykwalifikowanymi tłumaczami i specjalistami ds. kwestii finansowych i prawnych. Promujemy polskie miasta i przedsiębiorców w Norwegii, szukamy norweskich inwestorów i partnerów biznesowych. Współpracujemy z norweskimi izbami gospodarczymi i Ambasadą RP w Norwegii. Stawiamy na norweskich konsumentów, turystów, pacjentów, starając się, by skojarzenia naszych sąsiadów z Północy wykraczały poza truizmy i dotyczyły prężnie rozwijającego się sektora usług oraz gospodarki. Dołączając do grona Członków Izby, stajesz się częścią grupy wspierającej polski biznes na gruncie norweskim.

Firmy zrzeszone w Izbie mają możliwość zamówienia usługi dodatkowej – tzw. researchu rynkowego.

Jego celem jest stworzenie informacji gospodarczej dotyczącej firm działających w określonej branży na terenie Norwegii, z podziałem na regiony. W wyniku badania powstaje nie tylko szczegółowa charakterystyka wybranej gałęzi, ale także lista przedsiębiorstw wzbogacona o bezpośrednie kontakty do ich przedstawicieli. Dodatkowo pracownicy Izby na życzenie członków mogą skontaktować się z wybranymi firmami. Dokonujemy również analizy ofert firm członkowskich pod względem ich atrakcyjności oraz pomagamy w stworzeniu strategii wejścia na rynek norweski.

Koszt usługi jest ustalany indywidualnie i uzależniony od zakresu informacji, jakie ma zawierać research.

JAK DOŁĄCZYĆ DO IZBY?

Aby do nas dołączyć należy :

 1. zapoznać się ze Statutem Izby
 2. wypełnić Deklarację Członkowską
 3. opłacić roczną składkę członkowską w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
 • Mikroprzedsiębiorstwa 500 PLN
 • Małe przedsiębiorstwa 1.000 PLN
 • Średnie przedsiębiorstwa 2.000 PLN
 • Duże przedsiębiorstwa 4.000 PLN
 • Składka członkowska dla firm zarejestrowanych w Norwegii – 3.000 PLN

Firma zrzeszona w Polsko-Norweskiej Izbie Gospodarczej jest postrzegana przez zagranicznych partnerów po pierwsze jako bardziej wiarygodna, a po drugie – jako zainteresowana kierunkiem „Skandynawia”. Członkostwo w Izbie to dla przedsiębiorstwa kwestia prestiżu, a dzięki sieci powiązań – także otwarcie na szersze rzesze konsumentów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Norweska Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk, NIP: 5833189797, KRS: 0000588392, REGON: 363097700. kontakt z administratorem – office@p-ncc.org
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu