Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany przystąpieniem do Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej i chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia? Skontaktuj się z nami!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Norweska Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk, NIP: 5833189797, KRS: 0000588392, REGON: 363097700
  2. kontakt z administratorem – office@p-ncc.org
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Polsko-Norweska
Izba Gospodarcza

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
POLAND

office@p-ncc.org
+ 48 533 33 44 74

Open your business way to Norway

Nasi partnerzy